برگزاری دوره‌ی آموزشی “همراستا سازی تجهیزات دوار” در نیروگاه گلستان

دوره‌ی آموزشی “همراستا سازی تجهیزات دوار” در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۹۲ در نیروگاه گلستان برگزار شد.

d