برگزاری دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۱ و ۲ در مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان

دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات و عیب یابی تجهیزات دوار در تاریخ ۲۷/۲/۹۳ تا ۳۱/۲/۹۳ برای کارشناسان مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان در اداره آموزش آن مجتمع برگزار گردید.
4