برگزاری کارگاه آموزشی در چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه‌ها

این کارگاه آموزشی با عنوان “تکنیک های CM در عیب یابی تجهیزات دوار” در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۲ در نیروگاه شهید منتظری اصفهان برگزار شد.
4