شرکت آهن و فولاد ارفع

پیاده سازی و اجرای عملیات پایش وضعیت در شرکت آهن و فولاد و نیز کارخانه فولادسازی ارفع از سال ۹۱ تا کنون که شامل مراحل زیر می‌باشد:

– مستندسازی و مطالعه تفصیلی مدارک و نقشه‌های مربوط به تجهیزات

– تعیین حساسیت و محدوده‌ی مجاز ارتعاشی تجهیزات بر اساس استانداردهای مربوطه

– اجرای برنامه‌ی داده‌برداری به صورت ماهیانه و موردی و تفسیر داده‌ها

– ارائه‌ی گزارشات بر اساس داده‌برداری‌های انجام شده و مستند نمودن رویدادها و مشکلات به وجود آمده روی تجهیزات

– اجرای برنامه‌ی آنالیز روغن موردی

– انجام پروژه آنالیز مودال موردی روی کمپرسور فرایند

5-236x300