شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پیاده سازی و اجرای عملیات پایش وضعیت در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان از سال ۹۰ تا کنون که شامل مراحل زیر می‌باشد:

– مستندسازی و مطالعه تفصیلی مدارک و نقشه‌های مربوط به تجهیزات

– تعیین حساسیت و محدوده‌ی مجاز ارتعاشی تجهیزات بر اساس استانداردهای مربوطه

– اجرای برنامه‌ی داده‌برداری به طور منظم و تفسیر داده‌ها

– ارائه‌ی گزارشات ماهانه، منظم و مستند نمودن رویدادها و مشکلات به وجود آمده روی تجهیزات

– اجرای برنامه‌ی ترموگرافی از تجهیزات و ارائه‌ی گزارش وضعیت عایق‌ها

– و …

6-300x227