شرکت سیمان بنوید

عملیات ارتعاش سنجی از تعدادی از تجهیزات دوار شرکت سیمان بنوید به همراه عیب یابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در قالب چند گزارش فنی انجام پذیرفت. همچنین عملیات آنالیز صدای التراسونیک به منظور تشخیص محل بروز نشتی در برج غبارگیر این شرکت توسط کارشناس شرکت بسامد انجام و محلهای نشتی روی برج مشخص گردید.

4-300x224