شرکت پتروشیمی ایلام

همزمان با آغاز بهره برداری از فاز نخست شرکت پتروشیمی ایلام در سال جاری، استقرار برنامه پایش وضعیت تجهیزات دوار در این شرکت نیز آغاز گردید. بدین منظور فعالیت‌های نخستین استقرار سیستم CM مربوط به تهیه Datasheetهای تجهیزات دوار و نیز داده‌برداری‌های اولیه به منظور تعیین وضعیت کلی تجهیزات دوار و نیز عیب‌یابی موردی از تجهیزات در این شرکت توسط کارشناسان شرکت بســامد انجام پذیرفت.

0-300x225