شرکت پتروشیمی مارون

انجام آنالیز ارتعاشات و بالانس و بررسی وضعیت هم‌محوری توسط دستگاه Laser alignment بر روی کمپرسور C-501 همچنین انجام آنالیز ارتعاشات برروی الکتروموتور P-471A

2-300x227