کتاب مدیریت دارایی فیزیکی با مقدمه ای بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ منتشر شد

کتاب مدیریت دارایی فیزیکی با مقدمه ای بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ منتشر شد.
نویسنده: نیکلاس آنتونی جان هستینگز
مترجم: مهندس ناصر قشقایی پور و مهندس آزاده هراتیان
ویراستار: حمید کریمی
برای تهیه کتاب با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید. ساعات تماس ۹ تا ۱۶ شنبه تا چهارشنبه.