آموزش دوره نت

برگزاری دوره‌های مختلف در زمینه‌ی ماشین‌های دوار (پمپ، توربین، کمپرسور و…)، همراستایی، RCM و…