اجرای برنامه تعمیرات پیشگیرانه (PM)

پس از برنامه‌ریزی صحیح تعمیرات و پایش درست وضعیت ماشین‌ها، نیاز به انجام انواع روتین جهت تعمیر و نگهداری آنها می‌باشد. تنها داشتن برنامه‌ریزی و پایش صحیح جهت رسیدن به خرابی‌های کمتر و رسیدن به حداکثر عمر تجهیزات کافی نمی‌باشد و به یقین اجرای صحیح برنامه‌های PM گامی مؤثر جهت رسیدن به هدف فوق است.

به منظور اجرای درست برنامه‌های PM، داشتن برنامه‌ای مناسب یا به عبارت دیگر روش اجرایی مناسب ضروری می‌باشد. در کنار داشتن روش اجرایی مناسب، بهره‌گیری از کارشناسان و استادکاران ماهر و همچنین استفاده از ابزارآلات به روز برای اجرای برنامه‌های PM نیز الزامی است. عدم اجرای مطلوب برنامه‌های PM می‌تواند هزینه‌های سنگین و گاه جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های تولیدی تحمیل کند.

اجرای انواع روتین‌های تعمیراتی (A, B, C) بر روی ماشین‌های دواری همچون انواع کمپرسورها، توربین‌های بخار، انواع پمپ، فن‌های هوایی و گیربکس‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که شرکت مهندسی بسامد به کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی ارائه می‌نماید.