انجام نگهداری و تعمیرات ماشین‌های دوار

همراه با روش اجرایی مناسب، بهره‌گیری از کارشناسان و استادکاران ماهر و همچنین استفاده از ابزارآلات مناسب جهت اجرای فعالیت‌های تعمیراتی بر روی ماشین‌های دوار امری ضروریست. عدم اجرای صحیح فعالیت‌های تعمیراتی بر روی ماشین‌های دوار می‌تواند هزینه‌های هنگفت و شاید جبران ناپذیری را به شرکت‌های تولیدی تحمیل کند. به طور مثال در یک شرکت نفتی که در روز چندین هزار دلار درآمد دارد، درصورتی که یکی از کمپرسورهای حیاتی آن دچار مشکل شود، نه تنها هزینه‌های تعمیراتی و قطعات را باید متحمل شود بلکه چندین روز تولید نیز از دست خواهد رفت که هزینه‌های هنگفتی را برای آن شرکت به دنبال خواهد داشت.

شرکت مهندسی بسامد با بکارگیری کارشناسان و استادکاران مجرب در زمینه نگهداری و تعمیرات انجام نگهداری و تعمیرات ماشین‌های دوار در مجتمع‌ها و کارخانجات تولیدی را در برنامه‌ی کاری خود دارد. انجام تعمیرات بر روی ماشین‌های دواری همچون انواع کمپرسورها، توربین‌های بخار، انواع پمپ، فن‌های هوایی و گیربکس‌ها از جمله خدماتی است که شرکت مهندسی بسامد به کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی ارائه می‌نماید.