برنامه‌ریزی روتین‌های تعمیراتی

تداوم تولید، استفاده از حداکثر راندمان تجهیزات، به حداقل رسیدن خرابی تجهیزات و به حداقل رساندن دوباره کاری‌ها جهت رسیدن به بیشترین سود، مورد توجه مدیران کارخانجات و صنایع تولیدی می‌باشد. یکی از راه‌های مؤثر جهت رسیدن به حداکثر قابلیت در دسترس بودن تجهیزات و به حداقل رساندن دوباره کاری‌ها که با هزینه بسیار اندکی نیز قابل اجرا است، برنامه‌ریزی روتین‌های تعمیراتی یا تعمیرات پیشگیرانه می‌باشد.

برنامه‌ریزی روتین‌های تعمیراتی به همکاری کامل گروه‌های پایش وضعیت، تعمیرات، بهره‌برداری و مهندسی نیاز دارد. اجرای برنامه‌ریزی در مجتمع‌های تولیدی نیاز به حضور کارشناسان تعمیرات خبره، مهندسین صنایع و نرم‌افزار برنامه‌ریزی دارد. البته نرم‌افزار مورد استفاده در برنامه‌ریزی تعمیرات برای هر مجتمع می‌تواند متفاوت باشد.

اجرایی کردن برنامه‌ریزی روتین‌های تعمیراتی با توجه به اطلاعات فنی تجهیزات، اطلاعات تجربی و وضعیت هر تجهیز پایه‌گذاری می‌شود. به عنوان نمونه برای برنامه‌ریزی روتین‌های تعمیراتی پیشگیرانه با موضوعیت روان‌کاری بیرینگ‌ها منابع گوناگونی در دسترس است که از آن جمله می‎توان به مستندات سازنده، نرم‌افزارها و استانداردهای سازندگان بیرینگ‌ها، روتین‌های تعمیراتی پیشگیرانه در شرکت‌های دیگر و … اشاره نمود. در این راستا لازم است با توجه به شرایط محیطی و عملیاتی تجهیز، یک روتین تعمیراتی مناسب با تجهیز تعریف و اجرایی نمود. بدیهی است که بازه‌ی زمانی این روتین‌های تعمیراتی با گذشت زمان می‌تواند دستخوش تغییراتی نیز بشود.