برنامه آنالیز روغن

  اولین و مهمترین گام در جهت اجرای مطلوب نگهداری و تعمیرات پیش از خرابی دستگاه، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط تجهیزات می‌باشد. با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده‌ی پیشین همچون داده‌های حاصل از ارتعاش‌سنجی، آنالیز روغن، ترموگرافی و… معایب و شکست‌های احتمالی و بالقوه تجهیزات تشخیص داده می‌شود. بنابراین پیش از خرابی تجهیزات، فرصت برای برنامه‌ریزی و انجام تعمیرات اصلاحی و یا اقدامات پیش‌گیرانه در اختیار بخش نگهداری و تعمیرات قرار می‌گیرد. این امر باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های تعمیراتی، خرابی‌های اتفاقی و نیز کاهش انبارش قطعات یدکی می‌شود.

در آن دسته از سیستم‌های مکانیکی‌ که اجزای آن با روغن در تماسند، روش پایش وضعیت روغن، قابلیت بالایی را در تشخیص عیوب مکانیکی دارد و به عنوان ابزاری مؤثر، امکان بهینه‌سازی سیستم‌ها و نظارت‌های مختلفی نظیر بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و مواد و چگونگی انجام تعمیرات را فراهم می‌سازد. یک روتور بر روی یک لایه‌ی بسیار نازک روغن در حد میکرومتر دوران می‌کند. از دست رفتن این لایه به معنی تماس فلز با فلز، تولید حرارت و بروز اتفاقات ناگوار است بنابراین حصول اطمینان از وضعیت سلامت روغن ضروری است. خون در بدن انسان همانند روغن در ماشین، نشان دهنده ویژگی سلامت ماشین است. تحلیل روغن این مشخصه‌ها را تبدیل به اطلاعات ارزشمندی می‌نماید که در زمینه تصمیم‌گیری، نگهداری و بهره‌برداری به کار می‌روند. در این روش مقداری از روغن روانکاری تجهیز به عنوان نمونه گرفته شده و پس از ذخیره در ظرف‌های ویژه‌ای، به آزمایشگاه ارسال می‌گردد. سپس با انجام یک سری آزمایشات از پیش تعیین شده، از وضعیت روانکار و نیز وضعیت تجهیز، اطلاعات ارزشمندی بدست می‌آید. این امر منجر به حداقل رساندن آسیب‌ها و خسارت‌های وارده به تجهیز، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت فرآورده‌های تولیدی می‌شود. نظارت بر وضعیت آلودگی روغن، پایش وضعیت کیفی روغن و ارزیابی ذرات فرسایشی از اهداف اجرای پایش وضعیت روغن به شمار می‌رود.

چهار کاربرد اصلی آنالیز روغن در زمینه‌ی پایش وضعیت عبارتند از:

الف – پایش وضعیت کیفی (خواص فیزیکی و شیمیایی) روغن؛

آیا روغن هنوز خواص لازم برای کارکرد مناسب (روانکاری، انتقال حرارت، عایق الکتریکی، و …) را دارا هست یا خیر؟

ب – پایش و کنترل میزان آلودگی روغن؛

آیا مقادیر آلودگی موجود در روغن در سطح مجاز قرار دارد یا خیر؟

ج – پایش و آنالیز ذرات فرسایشی موجود در روغن؛

آیا فرسایش غیر عادی درون تجهیز وجود دارد یا خیر؟

د – پایش و آنالیز گازهای موجود در روغن ترانس‌های قدرت (گازکروماتوگرافی)؛

آیا اشکال الکتریکی و یا حرارتی درون ترانس وجود دارد یا خیر؟