برنامه ترموگرافی

    ترموگرافی یکی از تکنیک‌های روز در عیب‌یابی ماشین‌های دوار و به ویژه کوره‌ها، سیستم‌های تولید بخار، ارزیابی وضعیت عایق‌های حرارتی و … می‌باشد. در این تکنیک که به کمک دوربین‌های ترموویژن انجام می‌شود، تصاویر تجهیز به صورت طیف‌های حرارتی رنگی نشان داده می‌شود. در این تصاویر، قسمت‌های مختلف یک تجهیز را بسته به دمای آن قسمت می‌توان به صورت رنگی مشاهده کرد که رنگ‎ها معرف دمای آن قسمت می‎باشند. کارایی این تکنیک در عیب‌یابی و تعیین وضعیت عایق‌های حرارتی و ریفرکتوری‌ها بی‌نظیر است. به کمک این تکنیک عیوب گوناگونی را می‌توان شناسایی نمود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

– عکسبرداری از کوره‌ها، بویلرها و هیترها به منظور شناسایی قسمت‌هایی که دچار ریختگی عایق یا Refractory شده‌اند

– عکسبرداری از خطوط بخار برای تشخیص محل‌های خرابی عایق‌های حرارتی

– عکسبرداری از سیستم ‌های برقی همچون Panelها و اتصالات برقی برای شناسایی محل‌های نشتی الکتریکی

– عکسبرداری از تجهیزات برقی مانند الکتروموتورها برای تشخیص وضعیت توزیع دما در بدنه استاتور

– عکسبرداری از تله‌های بخار برای تشخیص وضعیت عملکرد آن‌ها

– عکسبرداری از مخازن ذخیره و ظروف به منظور تشخیص ارتفاع سیال درون ظرف

و کاربردهای دیگر