خدمات مشاوره

ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌های گوناگون از جمله:

– پایش وضعیت

– اجرای برنامه‌ی نت

– خرید تجهیزات

– تحلیل مودال و ارتعاشی تجهیزات و سازه‌ها

– اجرای برنامه‌ی پایش زنده

– مدیریت نگهداری و تعمیرات

– و …