نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

  نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان فرایندی سیستماتیک و علمی برای تعیین فعالیت هایی است که باید انجام شوند تا از ادامه کارکرد تجهیزات و بطور کلی دارایی های فیزیکی مطابق با انتظارات کاربران شان اطمینان حاصل شود. RCM که از نظر اغلب متخصصین نگهداری و تعمیرات بعنوان اثر بخش ترین روش نسبت به هزینه هایش برای ایجاد و توسعه استراتژی های نگهداری و تعمیرات در سطحی جهانی شناخته می شود، باعث دستیابی سریع به بهبودهایی پایدار و معتبر در زمینه دسترس پذیری و قابلیت اطمینان کارخانه ها، کیفیت محصول، ایمنی و سلامت محیط زیستی می شود.
موفقیت اعجاب انگیز این تکنیک در صنایع هوایی آمریکا ( دهه ۱۹۶۰ ) باعث شد که امروزه RCM II که نسخه طراحی شده برای صنایع عمومی RCM اولیه می باشد در همه صنایع و اکثر کشورها پیاده سازی شود.
لازم به ذکر است دوره RCM II بر اساس سر فصل های آموزشی کتاب ارزشمند آقای جان موبری مدیر و موسس شرکت .Aladon Ltd تدریس می گردد.