برگزاری دوره جمع‌آوری داده‌های تجهیزات جهت استقرار سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) مورخ 28 تا 29 دی ماه 1401

دوره جمع‌آوری داده‌های تجهیزات جهت استقرار سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) در تاریخ 28 تا 29 دی ماه 1401 برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره با ما تماس بگیرید.

کتاب مدیریت دارایی فیزیکی با مقدمه ای بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ منتشر شد

کتاب مدیریت دارایی فیزیکی با مقدمه ای بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ منتشر شد. معرفی مختصر كتاب در کتاب حاضر، کلیه مراحل چرخه عمر دارایی با رویکرد مبتنی بر استانداردهای سری ایزو 55000، به‌تفصیل بحث و بررسی شده و در هر قسمت بند منطبق با استاندارد در پانوشت کتاب آورده شده است. مشخصه متمایز این کتاب،…