کتاب مدیریت دارایی فیزیکی با مقدمه ای بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ منتشر شد

کتاب مدیریت دارایی فیزیکی با مقدمه ای بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ منتشر شد. معرفی مختصر كتاب در کتاب حاضر، کلیه مراحل چرخه عمر دارایی با رویکرد مبتنی بر استانداردهای سری ایزو 55000، به‌تفصیل بحث و بررسی شده و در هر قسمت بند منطبق با استاندارد در پانوشت کتاب آورده شده است. مشخصه متمایز این کتاب،…

حضور شرکت مهندسی بسامد در نمایشگاه صنعت سیمان اصفهان

شرکت بسامد در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان که در تاریخ ۱۹ تا ۲۲ خرداد ۹۴ در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان برگزار گردید، شرکت کرد و در غالب یک غرفه به معرفی برخی از توانمندی‌های خود در این زمینه پرداخت. دومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان محل برگزاری: اصفهان، پل شهرستان، محل برگزاری  نمایشگاه…