معرفی دوره

شیرهای صنعتی یا به عبارتی دیگر Valveها از جمله قطعاتی هستند که به تعداد نسبتاً بالا در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حقیقت یکی از مباحث مورد اهمیت در مقوله لوله کشی صنعتی شناخت، کاربرد و عملکرد شیرهای صنعتی می باشد.
شیرهای صنعتی به چند روش دسته بندی می شوند که متداول ترین روش آن به شکل زیر است:
۱- شیرهای on/off
۲- شیرهای Throttle
۳- شیرهای Non-return
۴- شیرهای اطمینان
در هر دسته از چهار دسته یاد شده تعدادی از شیرها می تواند بهترین و سالمترین عملکرد را به لحاظ عملیاتی داشته باشد. در دوره شیرهای صنعتی انواع دسته بندی های متداول، تئوری مختصر در خصوص شیرهای صنعتی، انواع شیرها، ساختمان، کارکرد، معایب، مزایا، روش های تعمیر و نگهداری و… به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل دوره

BASAMAD_ENG@

در صورت تمایل به برگزاری این دوره آموزشی، درخواست خود را از طریق تلگرام ارسال فرمایید