معرفی دوره

یکی از عوامل اصلی به وجود آورنده ارتعاش در ماشین‌های دوار نابالانسی در آنها می‌باشد. به منظور رسیدن به حداقل دامنه ارتعاش در ماشین‌های دوار، لازم است که مقدار نابالانسی جرمی به کمترین حد ممکن برسد.

بالانس یکی از فعالیت‌هایی است که می‌بایست پیش از مونتاژ ماشین‌های دوار بر روی روتور یا عضو چرخشی آن انجام شود. به بیان ساده برابر نبودن جرم در نقاط مختلف روتور باعث ایجاد نیروی چرخشی در حین دوران شده که با سرعت چرخش و فاصله جرم تا محور دوران نسبت مستقیم دارد. نیروی ایجاد شده توسط جرم اضافی بر روی روتور به عنوان نیروی نابالانسی شناخته می‌شود. این نیروی نابالانسی می‌تواند باعث ایجاد ارتعاش در ماشین‌های دوار گردد. در حقیقت عملیات بالانس بر روی روتور، برآیند نیروها در حین چرخش را به حداقل می‌رساند یا به عبارت دیگر بالانس جرمی، توزیع جرم در روتور را متوازن می‌کند. از این رو با بالانس روتور می‌توان ارتعاشات حاصل از نابالانسی را به حداقل رساند.

ماشین‌های دوار چه پیش از نصب و چه پس از آن ممکن است به بالانس نیاز داشته باشند. همان‌گونه که گفته شد بالانس یکی از فعالیت‌هایی است که باید پیش از مونتاژ دستگاه بر روی روتور انجام شود. در برخی ماشین‌های حساس حتی پس از مونتاژ نیز بالانس روتور چک شده و در صورت نیاز بالانس مجدد بر روی آن انجام می‌پذیرد. کار کردن ماشین در یک بازه‌ی زمانی طولانی می‌تواند نابالانسی روتور را به دنبال داشته باشد. فرسایش یا خوردگی پروانه توسط سیال، ایجاد رسوب بر روی پروانه، شکستگی قسمتی از روتور و… از عوامل ایجاد نابالانسی در تجهیزات می‌باشد.

نابالانسی ماشین‌های نصب شده در کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی توسط کارشناسان CM و به کمک دستگاه‌های ارتعاش‌سنج شناسایی و برطرف می‌شود. پس از شناسایی نابالانسی در ماشین دوار روتور می‌تواند جهت بالانس به کارگاه ارسال گردد یا در صورت امکان بالانس در محل انجام شود.


با توجه به اهمیت مقوله بالانس و نظر به تکرارپذیری عملیات بالانسینگ در برخی تجهیزات و پیرو آن کاهش چشمگیر در دامنه ارتعاشات ماشین، عملیات اجرایی بالانس در محل توسط کارشناسان این شرکت انجام می‌گیرد. همچنین یک دوره‌ی آموزشی با عنوان بالانس ماشین‌های دوار به مدت دو روز در این شرکت طرح‌ریزی شده و قابل اجرا می‌باشد.

سرفصل های دوره

BASAMAD_ENG@

در صورت تمایل به برگزاری این دوره آموزشی، درخواست خود را از طریق تلگرام ارسال فرمایید