معرفی دوره

برای بررسی رفتارهای استاتیکی، دینامیکی، ارتعاشی و حرارتی تجهیزات صنعتی از جمله مکانیکی و الکتریکی، از نرم افزارهای اجزاء محدود همچون Abaqus، Ansys، Nastaran، Autodain و غیره استفاده می شود. اما در بین این نرم افزارها، نرم افزار اجزاء محدود Abaqus از قابلیت‌های ویژه ای برخوردار بوده که باعث شده کاربران زیادی از این نرم افزار استفاده کنند. در ادامه به چند مورد از قابلیت‌های این نرم افزار اشاره می‌شود:
۱- ارتباط بین این نرم‌افزار با نرم افزارهای مدلسازی همچون Solidworks و Catia.
۲- یکی از قسمت‌های مهم در تحلیل اجزاء محدود تجهیزات صنعتی، مش‌بندی آنها می‌باشد بخصوص در مدل‌های پیچیده. در این نرم افزار یک قابلیتی وجود دارد که می‌توان یک مدل را به قسمت‌های کوچکتر پارتیشن‌بندی کرد و هر قطعه را جداگانه مش‌بندی کرد. لذا در یک مدل پیچیده سه بعدی می‌توان با پارتیش‌بندی یک المان شش وجهی را بر روی مدل نسبت داد.
۳- استفاده از ماژول آنالیز مودال برای محاسبه فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای هر فرکانس و ماژول‌های دینامیک صریح و ضمنی (Explicit , Implicit) برای بررسی مشخصه های دینامیکی تجهیزات از دیگر امکانات این نرم‌افزار می باشد. که قابلیت کاربری مناسبتری را نسبت به نرم افزارهای دیگر فراهم می‌نماید.
۴- همچنین تحلیل مواد مرکب، آنالیز حرارتی و ترمومکانیکی از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌باشد که دارای محیط کاربری ساده تری نسبت به نرم افزارهای دیگر می‌باشد.

سرفصل دوره

BASAMAD_ENG@

در صورت تمایل به برگزاری این دوره آموزشی، درخواست خود را از طریق تلگرام ارسال فرمایید